Familien fra Dragør og Store Magleby
Hans Christian Olsens Aner

                                                                                                                             

R 1-1-2-2-1

NAVN: Christen Greigesen (Vægter)

Fødte Drenge:

Kirkebog Sogn: i Jylland?

 

Født/Sted

Fulde navn

Forældre/adresse

Dåbsdag

Kirke/præst

Faddere

Anmærk.

1740/1742

 

 

Christen Greigesen

 

 

 

 

 

 

Konfirmerede Drenge: Kirkebog Sogn:

 

Fulde navn

Adresse

Født

Konfirmeret

Anmærkninger

Christen Greigesen

 

 

 

 

 

 

 

Trolovet/Vielse: AO Kirkebog Sogn: Trolovelse St. Magleby opslag 191,nr. 4, Vielse AO: St. Magleby opslag 223 nr. 10

 

Gommens navn,

stilling, fødsel, adresse

Brudens navn,

stilling, fødsel

adresse

Trolovet/Vielsen

Forlovere

Anmærkninger

Trolovet

 

Christen Greigesen

 

 

 

Inger Jens Christensens

25.juli1773

 

10. februar 1774

Store Magleby Kirke

Søren Jensen Frantz Johansen

 

 

Døde: Kirkebog. Sogn: AO, St. Magleby opslag 375 nr. 32 1814

 

Dødsdag/sted

Begravet

Navn

Stilling

Alder/fødsel

Præst

Anmærkninger

 

14. august 1814

Matr.258, Strandstræde 23, Dragør

 

17. august 1814

på Store Magleby Kirkegård

 

Christen Greigesen

 

 

 

72 år

 

 

 

 


Børn med Inger Jens Christensen:

 

Peder Christensen Greigesen

f.  December 1774

død før 1811

 

Gregers Christensen Greigesen

f. oktober 1776

død maj 1779,

død 2 år gammel

 

John Christensen Greigesen

f. September 1778

død 5. juli 1849

 

 

Anne Christen Greigesens

f. september 1780

– død november 1792,

død 12 år gammel

 

Johanne Christen Greigesens        

f. september 1782,

 

 

 

Gregers Christensen Greis

f. oktober 1784, 

død august 1785,

død 1 år gammel

 

Karen Christen Greigesens

f. juni 1786,

død 21 januar 1848

 

 

Jens Christensen Greigesen

f. November 1788

 død 18. april 1825

 

 

Greis Christensen Greis  -  Tvilling

f. Juli 1791

død 21. oktober 1854

 

 

Jørgen Christensen Greis - Tvilling

f. Juli 1791

 død januar 1792,

død ½ år gammel

 

Pieter Christensen Greis

f. maj 1794,

død januar 1795,

død ½ år gammel

 

Dødfødt dreng  

f. januar 1796

 begravet 23. januar 1796

 

 

 

 

                            

 

Christen Greigersen (Vægter)

f.ca 1742 d 14.august 1814

 

Hvor og præcis hvornår Christen Greigersen (Vægter) er født kan jeg ikke komme nærmere end ifølge registreringer af matrikler fra Dragør, hvor Strandstrædet nr. 21 efter 1781 bebos af Christen Greigersen fra Jylland. Jeg har ikke noget Amt eller sogn at gå efter for at finde Christens fødested, men ved at se i Ft. 1787 finder jeg i Ringkøbing, Nørre Horne, Aadum, Odderup Bye, -, 37,en Klemmen Greigersen 52 år enkemand, der er hosbonde hos sin søn Niels Klemmensen. Rent aldersmæssigt kunne Klemmen og Christen sagtens være søskende, Christen er i 1787 ca.47 år. Så måske var det et forsøg værd at lede efter ham sammen med Klemmen.

 

Christens første sikre identitet støder jeg på ved Trolovelsen med Pigen Inger Jens Datter som finder sted 25.juli 1773 i Store Magleby. Vidnerne ved den begivenhed var Søren Jensen og Frantz Johansen. Selve brylluppet sker den 10. februar 1774, ligeledes i St. Magleby kirke.

 

Herefter går det som sædvanlig stærkt med at udvide familien, og få et indtryk af familien, for ca. 10 måneder efter, den 4. søndag i advent 18. dec.1774 døbes parrets første søn Peder og hans faddere er Peder Pedersen, Marchen Jacobsdatter og Crilles Nielsen.

 

Den 10. oktober 1776 bæres den næste søn Gregers til dåben. Her er Frantz Johansen, der også var vidne ved trolovelsen, faddere sammen med Marchen Jensdatter som kunne være en søster til Inger, og endelig Dirch Henriksen.

Lille Gregers bliver ikke ret gammel idet han dør i maj 1779 2½ år gammel. Han begraves fra Dragør kirke og ligger på Store Magleby kirkegård.

 

Næste barn også en søn John bliver født i september 1778 og døbes d. 1. oktober. Her er nye faddere kommet på banen idet Søren Hansen Riber, Lisbeth Hansdatter og Børre Andersen har den ærefulde titel.

John bliver gift 2 gange og dør på Matr. 103 von Ostensgade 10 i Dragør d. 5.juli 1849.

Johns søn Jan, og 2 børnebørn omkommer ved en tragisk ulykke som præsten har noteret i kirkebogen

Noter for JAN JOHNSEN GREIGESEN:

Kirkebog, Hovedbog 1843-1858, Døde Mandkiøn fol. 303 no. 18: "Disse trende, Fader og tvende Sønner, vare taget over til Saltholm med Gjæs Christi Himmelfartsdag, og den ældste Søn Christopher, der var i Huset hos Bedstefaderen paa Moders Side, vilde saa nødig følge med. Baaden kæntrede. Faderen og den yngste Søn forsvandt i Havet og fandtes først nogle Dage efter; Christopher blev ført i land, men døde underveis til Hjemmet.".

 

Familiens første datter fødes i september 1780 og ved dåben får hun navnet Anne. Hun har igen nye faddere, nemlig Mogens Hansen, Grith Pedersdatter og Anne Knudsdatter. Desværre er der også et kors over Annes navn, idet hun kun bliver 12 år gammel. Anne dør i november 1792 på Matr. 258 Strandstræde 23 i Dragør og hun begraves d. 8. november på St. Magleby kirkegård.

 

Næste datter bliver døbt 15.september 1782 i Dragør. Hun får navnet Johanne og hendes faddere er Hans Rasmussen Pÿndt, Else Petersdatter og Trein Hansdatter

 

2 år efter bæres sønnen Gregers til dåb d. 3. oktober 1784 og med som faddere er Crilles Jansen, Grith Christiansdatter og Jacob Nielsen. Lille Gregers bliver ikke mere end 10 måneder og 4 uger før han dør. Han begraves 28.august 1785 på St. Magleby kirkegård.

 

2. juli 1786 er der igen barnedåb i familien, og denne gang er det min stammoder Karen der er hovedpersonen. Hendes vidner er Hans Nielsen Bogøe, Karen Andersdatter Bogøe og Malene Pedersdatter Bogøe.

Karen er født på Matr. 254. Strandstrædet 15 i Dragør.

 

Næste barn, en søn, får som voksen en dramatisk død. Men inden da bæres Jens Christen den 23. november 1788 til dåb, med fadderne Andreas?, Grills? og Peiter Peitersen.

Han omkommer ved en ulykke i d. 18.april 1825 i Københavns Havn. Kirkebog, Store Magleby. Notat fra Hovedbog 1819-1834 p. 605, Døde Mandkiøn 1825 no. 10:"Mærk.

Denne unge Mand, der boede i Dragøe, efterlader en ung Hustrue, og 3de uforsørgede smaa Børn.

I det han den 18de April1825, vilde bringe den af ham førende Brig til Losseplasset ved Knippelsbroe i Kjøbenhavn, vilde han sætte Skibet af fra een Pæle i Strømmen. Handspaden gled af, han faldt over Bordet

og blev af Skibet sat imod Pælen, og knudset fra neden, saa ganske og aldeles, at han strax døde, da hans Indvolde vældede ud af hans Underliv, som var flakt."

 

Inger og Christens næste kuld er tvillingerne Greis og Jørgen. De døbes 10. juli 1791. Deres Faddere er henholdsvis Hans Nielsen fra Dragør, Kirstine Sørensdatter og Peder Jansen for Geis og for Jørgen, Johan Nielsen Ester(Else) Jørgensdatter og Anders Smidt?

Lille Jørgen får desværre kun et kort liv, idet han afgår ved døden i januar 1792 og begraves 5. januar. Hvorimod Greis lever helt til 21. oktober 1854.

 

Greis bliver det sidste barn der vokser op, for familiens 2 næste sønner Pieter f. maj 1794 døbes d. 29.maj og begraves godt et ½ år efter 10. januar 1795.

 

Sidste søn er en lille dødfødt dreng, der fødes 23.januar 1796, men da er Inger også fyldt 46 år og Christen 56, så der er måske ikke noget at sige til, at der ikke er mere kraft til fødsler.

 

I 1781 overtager Christen Greigersen den ene det af huset i Strandstrædet 21 efter Mads Nielsen.

 

Oplysninger fra Birte Hjort fra Dragør Lokalarkiv:

Strandstrædet:

Husene i Strandstræde hed tidligere Store Strandstræde. Det repræsenterer nok et af de ældste gadeforløb i byen, hvilket betyder, at dens oprindelse skal findes længere tilbage end 1600-tallet. I 1942 fandt man på hjørnet af Strandstræde og Deventergade - ud for nr.2 - 220 små sølvmønter fra en række nordtyske byer. De var slået i 13-1400-tallet og var en hilsen fra sildemarkedstiden, hvor de hanseatiske købmænd hvert år kom til Dragør for at handle.

Bebyggelsen langs Strandstrædes østside er således meget gammel, hvorimod husene i den sydvestlige ende stammer fra de første årtier af 1700-tallet. Den vestlige side mellem Bymandsgade og von Ostensgade var oprindeligt et gammelt haveområde, som siden 1600-tallet har været udparcelleret til de forskellige beboere. Efterhånden blev der opført huse i hver ende af dette område, men mellem nr. 25 og nr. 33B er der først blevet bygget i slutningen af 1800-tallet, og nr. 33A endda først i 1960'erne. Her på denne grund (nr.33A) fandt man i begyndelsen af 1940'erne i forbindelse med udgravning til et beskyttelsesrum nogle menneskeskeletter. Man antog, at det drejede sig om svenske soldater, der i oktober 1658 blev fordrevet fra Amager, og som ad denne vej søgte at nå frem til deres fartøjer ud for Dragør havn.

Strandstræde har ikke været noget rigmandskvarter. Husenes beboere har hovedsagelig ernæret sig som matroser, og mange af beboerne har været skåninger.

 

Strandstræde 21 , matr. nr. 257 og 258
Ejendommen var i 1700-tallet opdelt på to huse. Beboerne kendes først fra 1740'erne, hvor det var to søskende, der boede her. Hvem der har boet her tidligere, haves der ingen oplysning om, og der er heller ikke grundlag for at gætte på nogen. Måske var de "nybyggere" på dette tidligere haveareal.

På matr. nr. 258 boede Mads Nielsen fra Thisted, gift med Else Hans Pynt, og i nabohuset matr. nr. 257 finder man Elses broder, Rasmus Hansen Pynt, med hustru Birthe Jensdatter. Begge husfædre var matroser. Efter Rasmus' død rykkede matros Anders Pedersen Holm ind som Birthes ægtemand. Han og Birthes søn, Jacob Rasmussens Pynt, kom i 1779 på kant med myndighederne, da de begge nægtede at møde frem til vejarbejde inde ved Amagerport - et pligtarbejde, som var pålagt bl.a. husmændene i Dragør. Da der af den grund skulle udpantes hos dem, var de voldelige over for skriveren og bytjeneren, da disse kom for at hente pantet (se "Dragør i 1700-tallet", s.229).

Efter Mads Nielsens død i 1781 blev hans hus overtaget af vægter Christen Greisen fra Jylland, mens Jacob Pynts hus i begyndelsen af 1800-tallet overgik til matros Jens Larsen Jylle. Engang i 1850'ernne blev de to huse til ét under matr. nr. 257. En del af grunden til matr. nr. 258 blev vistnok lagt til matr. nr. 259.

 

Christen har tilnavnet ” Vægter”, og det hentyder til det erhverv, han er registreret under ved folketællingen 1787. Her er der desuden noteret, at han er ussel og fattig. Det må have været ganske forfærdelig, siden det i officielle dokumenter er bemærket. Der var jo også mange munde, der skulle mættes. 7 fødsler, og 5 levende børn er det blevet til på de første 12 år (1787) af parrets ægteskab.  Endnu 4 fødsler venter med 5 børn, selvom kun 2 af dem overlever det første år. Men noget tyder alligevel på, at det kommer til at gå bedre for Christen og Inger, for i ft. 1801 er Christen blevet daglejer, og ved sin død i 1814 er hans erhverv matros trods Christens 72 år. Bemærkningen fattig og ussel følger ikke med.

 

I Ft. 1801 bor familien sammen med 3 af deres drenge John, Jens og Gregers. John er 22 år og er enrolleret matros.

I huset bor desuden en anden familie en enrolleret matos Peder Pedersen Malm hans hustru og 3 små børn.

 

Det næste - og sidste om Matros Christen Greigersen er hans død d. 14.august 1814 i Dragør. Han begraves d. 7.august fra St. Magleby sogn. På trods af et hårdt liv var det en høj alder Christen nåede. Inger lever fortsat 17 år mere som Almisselem indtil hendes død i 1831.

     

Kirkebøger i St. Magleby.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der er flere specielle ting ved at se i kirkebøger fra Dragør/ Store Magleby i tidsrummet 1720 til ca.1840 idet præsterne må have været Hollænder for de bruger Hollandske betegnelser i kirkebogen. Dag (dagen for dåben) Naam (barnets navn) Ouders

(forældre) og endelig Gevanderen (der betyder faddere).

 

Men også navnene bæger eget præg af Hollands afstamning, Crilles, Machen, Trein og Dirch for bare at nævne nogle. Navneskikke med at barnets efternavn er faderens fornavn tilføjet søn eller datter er lidt anderledes, for i Dragør får barnet BÅDE farens fornavn og efternavn. Således hedder alle Christen Greigersens børn XXXX Christen Greigersen, Deres moder, der hedder Inger JENS DATTER i starten af ægteskabet, men ved hendes død er navnet ændret til Inger Jens Christensen,altså Jens efter faderen og Christensen efter ægtefællen. Barnebarnet Ane Peder Mortensen er endnu et eksempel på denne skik

 

Men det mest sjove og underlige var da jeg opdagede, at en præst i 1740’erne ud for hvert barn har tegnet en Smily, sur, glad, vred, enkelt med en krølle på håret, og enkelte er den tegnet ind i første bogstavs svungne tegn.  Og her troede vi at Smily var et nyt computer opfundet symbol.

 

Endelig, hvad der har stor betydning som slægtsforsker, at de allerede på dette tidlige tidspunkt er meget systematiske i opbygningen med indskrivning af kirkelige handlingers i kirkebøgerne. Fødte står for sig i kolonner, derefter er indskrevet konfirmerede, så følger trolovelser, vielser og død, alt sammen ordnet efter årstal, altså som det først bliver almindelig praksis omkring 1814 i resten af landet.

 

                                                         

R 1-1-2-2-2

NAVN: Inger Jens Christensens

Fødte Piger: Kirkebog Sogn:   

Født/Sted

Fulde navn

Forældre/adresse

Dåbsdag

Kirke/præst

Faddere

Anmærk.

 

1750

 

Inger Jens Christensens

 

Jens Christensen

 

 

 

 

 

Konfirmerede Piger: Kirkebog Sogn:  

Fulde navn

Adresse

Født

Konfirmeret

Anmærkninger

Inger Jens Christensens

 

 

 

 

 

 

Trolovet/Vielse: AO Kirkebog Sogn: Trolovelse St. Magleby, opslag 191,nr. 4, Vielse AO: St. Magleby opslag 223 nr. 10  

Gommens navn,

stilling, fødsel, adresse

Brudens navn,

stilling, fødsel

adresse

Trolovet/Vielsen

Forlovere

Anmærkninger

Trolovet

 

Christen Greigesen

 

 

 

Inger Jens Christensens

25.juli1773

 

10. februar 1774

Store Magleby Kirke

Søren Jensen Frantz Johansen

 

 

Døde: Kirkebog Sogn: AO St. Magleby opslag 623 1831  

Dødsdag/sted

Begravet

Navn

Stilling

Alder/fødsel

Præst

Anmærkninger

 

23. maj 1831

Matr. 258 Strandstræde 23, Dragør

 

27. maj 1831 på Store Magleby Kirkegård

 

Inger Jens Christensens

 

 

81 år

 

 

 

 

   

Børn med Christen Greigesen :   

 

navn

født

død

andet

 

1

Peder Christensen Greigesen

f.  December 1774

død før 1811

 

 

2

Gregers Christensen Greigesen

f. Oktober 1776

død maj 1779,

død 2 år gammel

 

3

John Christensen Greigesen

f. September 1778

død 5. juli 1849

 

 

4

Anne Christen Greigesens

f. September 1780

– død november 1792,

død 12 år gammel

 

5

Johanne Christen Greigesens     

f. September 1782,

 

 

 

6

Gregers Christensen Greis

f. Oktober 1784, 

død august 1785,

død 1 år gammel

 

7

Karen Christen Greigesens

f. juni 1786,

død 21 januar 1848

 

 

8

Jens Christensen Greigesen

f. November 1788

 død 18. april 1825

 

 

9

Greis Christensen Greis  -  Tvilling

f. Juli 1791

død 21. oktober 1854

 

 

10

Jørgen Christensen Greis - Tvilling

f. Juli 1791

 død januar 1792,

død ½ år gammel

 

11

Pieter Christensen Greis

f. maj 1794,

død januar 1795,

død ½ år gammel

 

12

Dødfødt dreng  

f. januar 1796

 begravet 23. januar 1796

 

 

 

 

Inger Jens Christensen

f. ca.1750/1752 død 23.mj 1831

 

Som så mange andre af mine forfædre fra den tid, har jeg ikke Ingers fødsel og konfirmation. Men ved at sammenholde angivelserne af antal år ved bryllup og død, samt ved Ft. må hun være født i tidsrummet 1750 til 1752.

Hvor ved jeg heller ikke, men noget kunne tyde på, at hun ikke er født i Store Magleby sogn, for der ville hun have været registreret.  Ved Ft. 1787 har jeg i Tårnby, Sundby Vester fundet en Jens Christensen (ældre) på 68 år (f.ca 1728). Han er Huusmand og Haugedyrker. Jens er gift med Grith Friderichs datter. De bor sammen med datteren Ane Jens datter på 38 år, og hendes ægtefælde Hans Crillesen, der blot er 25 år.

 

Ingers far må have heddet Jens, men hvorvidt navnet Christensen er tillagt efter hendes mand Christen eller efter hendes fader, har jeg ikke opklaret.

Hvis jeg ser på Inger og Christens børns faddere ser jeg ikke nogle der relateret til familien jens Christensen, som jeg har fundet i Ft. 1787

 

I 1768 har jeg fundet en Inger Jensdatter konfirmeret 16½ år gammel (1751). Det er sket Dom Zvasimod(?) i St. Magleby sogn.

Ved både trolovelsen i Store Magleby d. 6.trinia. d. 25.juli 1773 og ved brylluppet Dom Zvingvages 10. feb. 1774 er Inger KUN angivet som Inger Jens datter. Men da hun dør i 1831 d. 23. juni, er hun angivet med navnet Inger Jens Christensdatter.

I Ft. 1787 står navnet som Inger Jens (Christensen) 37 år, og i Ft. 1801 er hun kun noteret som Inger Jens. 49 år. Ved begge folketællinger bor hun på Strandstrædet 23.

 

Jeg har lidt forvirring om hvilket nr. Inger og Christen bor for i Ft. står Strandstrædet 23, men i oplysninger om Matriklen 257/258 (se under Christen) er beskrevet at de bebor nr. 21.

Det er imidlertid et dobbelthus, så man har nok ikke taget det så nøje.

 

Inger føder 12 børn på 22 år, da der er et sæt tvillinger imellem, vil det sige, at hun hvert andet år har været i barselsseng igennem 22 år.

Det må have været meget hårdt, især fordi hun ved den sidste fødsel er 46 år. Om det er derfor eller der har været andre grunde, at hendes 2 næstsidste børn, hvor hun er henholdsvis 41½ og 44 år, dør bare ½ år gamle, og det sidste barn, en søn, er død ved fødslen i 1796 kan man kun gisne om.

Som det også var almindelig dengang, ser det ud til at kun 6 af hendes børn når voksenalderen.

 

I forbindelse med reserche på Inger Jens, kontaktede jeg St. Magleby lokalarkiv. De meddelte mig, at de ikke havde så meget på Inger, men medsendte 181 sider med hendes efterkommer op til ca. 1925. Det var vel og mærke kun efterkommere, der var født i St. Magleby eller nogle der på anden vis havde boet der.

Inger selv får et langt liv, hvoraf 17 år som enke, idet hun først dør den 23. maj 1831, 81 år gammel. Det er og var en høj alder, især når man påtænker hvilket liv med børnefødsler og fattigdom hun har haft. Hun må have været en stærk kvinde.

 

                        

 

 

 

 

                                                                                        R 1-1-2-1   

NAVN: Peder Mortensen Klemmet

 

Fødte Kirkebog nr Sogn:

Født/Sted

Fulde navn

Forældre/adresse

Dåbsdag

Kirke/præst

Faddere

Anmærk.

 

1775 i Skåne Sverige

 

Peder Mortensen

 

 

 

 

 

 

Konfirmerede Kirkebog nr.Sogn:

Fulde navn

Adresse

Født

Konfirmeret

Anmærkninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielse: Ao Kirkebog nr. St. Magleby sogn 1) 1815 opslag 104 nr. 2) St. Magleby 1825 opslag 372

Gommens navn,

stilling, fødsel, adresse

Brudens navn,

stilling, fødsel

adresse

Vielsen

Forlovere

Anmærkninger

1)Peder Mortensen 30 år

Af kongeriget Sverige, Tjenestekarl i Hollænderbyen

 

 

 

2) Peder Mortensen Enkemand, Huusmand

 41 år

Anna Tønnis Zijbrandtsen 52 år pige? Dragør

 

 

 

 

 

Karen, Christen Greigsens
Datter, 40 [??] Aar, Enke efter
afgangne Matros Jacob
Birk i Dragør

Proclan dom 6 p. påske d. 7. maj 1815.  ? dom Trinites

 

 

 

 

Troelovede Dom 27 p. Tr. D 25.de Novmb.1825

Copulerede

17. december 1826 i

Store Magleby Kirke

Jens Larsen, fru Joborg Hornemann Hollænderbyen, Jacob Jacobsen ? Dragør

 

 

Pieter Jensen Povlss.
Søemand, Huusmand, Dragør
John Christensen Greiges
Huusmand. Dragør

 

 

 

 

 

 

Brudgommen har havt de na-
turlige Kopper. Foreviiste eet [??]
imellem ham og hans Hustrue
Anna Tønnis *opviste Testamente
dat. d. 14de April 1822 confirmeret
d. 25de April 1822

 

 

Døde: Kirkebog nr: Sogn:  St. Magleby opslag 305 nr. 32

Dødsdag/sted

Begravet

Navn

Alder/fødsel

Præst

Anmærkninger

 

24. december 1854

 

Matr 254 Strandstræde 15, Dragør

 

1.januar 1855

 

Store Magleby Kirkegård

 

Peder Mortensen Klemmet

 

70 år

 

 

Fattiglem i Dragør

 

Død af Alderdom

 

 

Børn med Karen Christen Greigens:

 

Navn

født

død

andet

Ane Peder Mortensens

18, marts 1831

10.feb 1918

 

 

 Peder Mortensen / (Klemment/ Clemme/nt)

f. ca.1775 i Skåne d.24.dec.1854.

 

Peder Mortensen fødsel og forældre er endnu ukendte for mig, da det ikke er lykkedes at opspore stedet i Skåne, hvor han kom til verden, og rent faktisk er der stor usikkerhed om hans fødselstidspunkt.

 

Ved de oplysninger jeg med sikkerhed kan relatere og dokumentere til Peder og hans alder, er der store forskelle, som skemaet nedenfor viser.

 

Begivenhed

Årstal

Angivet alder i Kirkebog el. Ft.

Faktisk alder hvis fødselsåret er ok

Difference

Sikkerhed for at det er min Peder

Født i Skåne

Ca.1775

0 år

 

 

?

Ft.1801 Løvegården

1801

26 år

26 år

ok

?

Bryllup med Anne Tønnesen

1815

30 år

40 år

+10 år

Ok

Bryllup med Karen Christensens

1826

41 år

51 år

+10 år

Ok

Ft. 1834

1834

55 år

59 år

+ 4 år

Ok

Ft. 1840

1840

66 år

65 år (66)

ok

Ok

Ft. 1845

1845

64 år

70 år

- 6 år

Ok

Ft. 1850

1850

69 år

75 år

- 6 år

Ok

Død 24. december

1854

70 år

79 år

- 9 år

Ok

 

Det var dengang ikke ualmindeligt, at Skåninger kom til Amager for at arbejde, og det gjorde altså Peder.

Det kunne se ud som om Peder Mortensen allerede har været i Danmark i 1801, idet jeg i Hollænderbyen i Dragør på ”Løvegaarden” har fundet en tjenestekarl Peder Mortensen på 26 år, der aldersmæssigt måske kunne passe med min ane. Men der er lidt usikkerhed for ved Peders giftermål den 7. maj 1815 med Anna (Ane) Tønnis Zijbrandtsen Clemmesen er han noteret som en 30 år gammel Tjenestekarl i Hollænderbyen i Store Magleby. Hans fødested er opgivet som Skåne.

 

Anna er 52 år ved brylluppet, og Peder som skrevet 30 (40)år. Hvorvidt Anna har været gift før og har haft børn er tvivlsomt, for hun er beskrevet som pige ved sit bryllup, der finder sted i Store Magleby kirke.

Hvorom alting er, så ser det ikke ud til at hun og Peder får børn sammen. (Naturligt nok)

Vidner til deres bryllup er Jens Larsen, fru Joborg Hornemann fra Hollænderbyen og Jacob Jacobsen fra Dragør. Ikke umiddelbart slægtninge, men måske bekendte fra Hollænderbyen.

 

Oplysninger i forbindelse med Peder Mortensen Klemment, fra Lokal arkivet i Dragør noterer at Peder og Ane Tønnes Clemmensen   9.juli 1818 bor i hus SØ 26, Store strandstræde n.5 fag 13( Kilde: Liste over Dragøe Bye 9de Julij1818.) De må derfor først efter denne dato være flyttet ind i huset på Store Strandstrædet 15 hos Annas broder.

 

Oplysninger Fra Birthe Hjort – Dragør lokalarkiv.

Strandstræde 15, matr.nr. 254
1682 havde Mads Thomassen det nordligste stykke (syd for husrækken i von
Ostensgade) af de kålhaver, der dengang dominerede Strandstrædes vestsside. Ved århundredeskiftet var Mads Thomassen død for to år siden, men enken boede her endnu. Desuden havde tre af deres børn delt haveområdet imellem sig og hver bygget sig et hus. Disse huse har i dag adresserne Strandstræde 15 og 19 samt Lodsstræde 4. 

Ovennævnte Mads Thomassens datter Anne Madsdatter bosatte sig her i Strandstræde 15, efter at hun i 1690 var blevet gift med Ole Rasmussen Krabbe. Han var øjensynlig en fremmed person, om hvem der ingen oplysninger haves. 1699 blev Anna enke, og hun giftede sig derefter med Anders Nielsen, en snedkersøn fra St. Magleby. Han tog navnet Krabbe til sig. Anna døde i 1710, og Anders giftede sig igen, men den nye kone døde under pesten. Tredje gang giftede Anders sig med Maritje Claesdatter, der var datter af en skomager i St. Magleby, som omkring 1700 flyttede til Dragør. Anders og Maritje blev stamforældre til slægten Krabbe i Dragør.

Anders Krabbe var vist en stridbar person. Skoleholder Svigtenberg, der endda var hans svoger, klagede i 1729 over ham. Anders havde overfaldet ham og truet ham med hævet økse, fordi Svigtenberg skulle have revset et af hans børn i skolen. De to svogre kom i direkte håndgemæng og blev først adskilt, da den gamle Pieter Strømberg lagde sig imellem.

En datter, Anna Anders Krabbe, gift med styrmand Simon Jansen overtog huset. Som ung sejlede Simon som kok i udenrigsfart på skibe, hvor hans storebroder, Svend Jansen, var skipper. I 1751 blev han styrmand og fortsatte udenrigssejladsen, men i 1771 havde han trappet ned og sejlede som matros. Han og Anna efterlod sig kun en søn, Jan Simonsen.

Efter Annas død i 1782 blev huset overtaget af sømand Anders Andersen Stenhugger, gift med Anna Pieter Ouschersen. De havde vistnok tidligere boet i von Ostensgade 32. Anders døde i 1789, hvorefter Anna flyttede hen i Wismarstræde 5 hos en enke. Her står hun og hendes datter opført som almisselemmer.

Huset blev overtaget af hendes halvbroder - eller rettere af hendes mors nye ægtefælles søn fra et tidligere ægteskab. De var altså "sammenbragte børn". Han hed Tønnes Siebrandtsen med tilnavnet "Clemme" - et navn han havde taget fra sin mors første mand, Clemmens Olufsen. Tønnes Siebrandtsen Clemme, der var matros, var født i Nørregade 13.

Tønnes og hans kone, Leisbeth Jacobsdatter, var godt oppe i årene. Han blev betegnet som gammel og fattig. Leisbeth døde i 1810, og deres søn, Tønnes Tønnesen Clemme, har formodentlig taget sig af sin gamle far, i og med at han overtog huset.

Denne Tønnes Tønnesen var ugift, og ifølge lægdsrullen var han tunghør. I 1815 var hans søster, Ane Tønnes Clemmensen, blevet gift med en tjenestekarl fra St. Magleby, skåningen Peder Mortensen. Dette par overtog godt halvdelen af huset, mens Tønnes kunne klare sig med resten. Peder Mortensen tog også Clemme-navnet til sig. Tønnes døde pludselig i 1821 uden forudgående sygdom. Han blev 58 år.

Arbejdsmand Peder Mortensen Clemme blev enkemand i 1826 og giftede sig hurtigt med Karen Christen Greis, der var enke efter matros Jacob Birch. Hun ernærede sig som brødsælgerske og medbragte nogle sønner i sit nye ægteskab, men fik da også en datter, Ane, med Peder.

Den anden halvdel af huset blev i 1820'erne overtaget af en fremmed person, skomager Svend Gudmundsen Sønderkrands, som tilsyneladende ikke selv boede her før omkring 1840, hvor han var 75 år gammel og enkemand. Her havde han tillige en arbejdsmand, Haagen Pedersen Smed, med kone og seks børn boende. Svend Sønderkrands døde i juni 1840.

Herefter må det være matros Hans Pedersen Westermann med hustru Marchen Jan Juncker og tre børn, der er rykket ind, og efter Peder Mortensens død har denne familie overtaget helehuset. Han stammede fra Stettinstræde 9, mens hun kom fra Bodestræde 9. De to af børnene var døtrene Marchen og Benthe Westermann. Omkring 1880 delte de huset imellem sig, hvorefter Strandstræde 15 atter var et tofamilieshus.

Ane dør 24.april 1826, 66 år gammel, og Peder, der er husmand og arbejdsmand, gifter sig med Karen Christen Greigersen 17. december 1826 (samme dag 118 år før mine forældre, Peders tipoldebarn) i Store Magleby kirke. De bliver trolovet den 25. november. Vidnerne til dette bryllup er Pieter Jensen Povessen der er sømand og ejer af et hus i Dragør, samt Karens broder John Christensen Greigers som også er husmand i Dragør.

Karen er, som Peder, enke og kommer fra Dragør. Hun ernærer sig som brødsælger, og hun medbringer 4 børn ind i det nye ægteskab, en datter og tre sønner. Hendes første mand Jacob Christian Abrahamsen Birch var død som matros 19. januar 1822.

Karen flytter ved giftermålet ind i det hus Peder ejer og har beboet sammen med sin første hustru.

Adressen er Strandstrædet 15 matr. 254.

Hvorvidt Peder har ejet, eller arvet huset efter Ane ved jeg endnu ikke, men der skulle ved brylluppet mellem Karen og Peder være forevist et testamente mellem Ane Tønnes og Peder Mortensen dateret 14.april 1822 og confirmeret d. 25.april 1822. Måske fremgår ejerskabet af dette testamente. Der er en attest for dødsfaldet dateret 25. april 1826 fra Birkedommeren og skifteforvalteren Herr Lauritzen fra Amager Birk.

 

Da Karen ved giftermålet er 40 år gammel, og Peder 41(51), opnår de kun at få et barn sammen. Tilsyneladende Peders eneste barn. Det bliver datteren Ane Peder Mortensen, der kommer til verden, så sent som i 1831, altså 5 år efter forældrene blev gift. Det er lidt tankevækkende med hendes navn, for hun opkaldes Ane efter Peders første hustru. Det kunne betyde, at det ikke bare var et fornuft ægteskab Peder havde indgået med den aldrende kone Ane, men at der også havde været en vis sympati.

Det er således et ældre ægtepar på 45 og (46) 56 år der skal opfostre lille Ane.

Noget kunne tyde på, at det bliver et betydningsfyldt familieforhold for Ane. For da moderen dør i 1848, flytter Ane hjem til faderen og er der i perioder til han dør i 1854.

Som det ses af optegnelsen over huset på Strandstrædet 15, skulle Peder angiveligt bo i huset, som altså ser ud til at være hans, resten af sit liv, og det er her Ane vokser op.

Men her er endnu et par uklare oplysninger, for ifølge den officielle Ft. 1850 ses det ikke tydelig, hvor præcis han bor, og fra Dragør Lokalhistorisk arkiv er noteret følgende adresse matr. 305, 306b Strandstrædet14/Deventergade 1, både ved Ft. 1850, og ved Peders død 4 år senere. Det er desuden noteret i kirkebogen, at Peder er fattiglem. Det må betyde, at han ikke mere er ejer af Strandstrædet 15, øst huset. På en forespørgsel til arkivet om disse forskellige oplysninger bliver det eventuelt manglende ejerskab bekræftet af Annegrete Engell med følgende svar, som må være det mest korrekte indtil videre:

  Jeg har lige en tilføjelse til mit tidligere svar. Jeg har fået opklaret at Peder Mortensen Klemment sælger sit hus i Strandstræde 15 i året 1840, men forbeholder sig ret til at blive boende i halvdelen af huset og have adgang til køkkenet. Huset sælges igen videre i 1843, men han har stadigvæk rettighederne til at bo der, d.v.s. vi må regne med, at det er der, han bor til sin død og ikke Strandstræde 14.

De nævnte oplysninger er set i skøde- og panteprotokollerne

Peder ernærer sig indtil sit 1. bryllup i 1815 som tjenestekarl. Det kunne se ud til at Peder desuden har været indkaldt ved militæret, for ifølge oplysninger fra Lokal arkivet er han afskediget Sapeur d. 7. maj 1815. Der er i kirkebøgerne ikke skrevet noget erhverv for ham hverken ved Ane Tønnes død, ved brylluppet med Karen, eller ved datteren Anes fødsel. Peder er alle 3 steder noteret som husmand. Men fra Ft. 1834 til Ft. 1850, er det anført at Peder er arbejdsmand. Imidlertid må han være holdt op med at arbejde kort efter 1850, for han er fattiglem, ifølge kirkebogen, ved sin død i 1854.

Ved begge sine bryllupper er der i Anmærkninger skrevet at Peder har haft naturlige kopper.

Peder dør af alderdom (ca.70/79 år) juleaften 1854, og han begraves 1.januar 1855 på Store Magleby kirkegård. Da har han været enkemand siden Karen døde 21.januar 1848. Han når lige akkurat at blive morfar d.27.oktober til Anes lille uægte søn, der opkaldes efter ham.

Dødsanmeldelse: 28. december 1854, Amager Birk 148/185414

NAVN:
Karen Christen Greigesens                                                           R 1-1-2-2

Fødte /Piger:

Kirkebog AO  Sogn: Stor Magleby, Københavns Amt 1786 opslag 37

Født/Sted

Fulde navn

Forældre/adresse

Dåbs-dag

Kirke

Faddere

Anmærk.

 

Juni 1786

Matr. 258, Strandstræde 23, Dragør

 

Karen Christen

Greigesens

 

Christen Greigesen Vægter

Inger Jensdatter

2.juli 1786

St. Magleby,

Præst

Schmitto

Hans Nielsen, Bogøe, Karen Andersdatter Bogøe og Marlene Pedersdatter Bogøe alle fra Dragør

 

Konfirmerede Piger:

Kirkebog AO. Sogn: Stor Magleby, Københavns Amt 1801 opslag 29

Fulde navn

forældre

Født

Konfirmeret

Anmærkninger

 

Karen Christen

Greigesens

Christen Greigesen

15 år

12.april 1801

 

 

Vielse: Kirkebog Ao:.  Sogn: Stor Magleby, Københavns Amt 1) 1810 opslag 278. 2) Stor Magleby, Københavns Amt 1826 opslag 37

Gommens navn,

stilling, fødsel, adresse

Brudens navn,

stilling, fødsel

adresse

Vielsen

Forlovere

Anmærkninger

1) Jacob Christian Hansen Birk

 

 

2) Peder Mortensen Enkemand, Huusmand

 41 år

Karen Christen Greigesens

Pige af Dragør

 

Karen, Christen Greigsens
Datter, 40 [??] Aar, Enke efter
afgangne Matros Jacob
Birk i Dragør

2.advent 9. decem.1810

Store Magleby Kirke

 

 

Troelovede Dom 27 p. Tr. D 25de Novmb.

 

Copulerede

17. december 1826 i

Store Magleby Kirke

 

 

 

 

Pieter Jensen Povlss.
Søemand, Huusmand, Dragør
John Christensen Greiges
Huusmand. Dragør

 

 

 

 

Brudgommen har havt de na-
turlige Kopper. Foreviiste eet [??]
imellem ham og hans Hustrue
Anna Tønnis *opviste Testamente
dat. d. 14de April 1822 confirmeret
d. 25de April 1822

 

Jacob Christian Abrahamsen Birch er født 4.april 1786 i Holmens sogn og han er død 19. januar 1822. Her var han indrulleret matros.

Døde: Kirkebog Ao Sogn: St. Magleby, Københavns Amt 1848 opslag 325

Dødsdag/sted

Begravet

Navn

Stilling/stand

Alder/fødsel

Præst

Anmærkninger

 

21. januar 1848

Matr.254, Strandstræde 15, Dragør

 

25. januar 1848 på Store Magleby Kirkegård

 

Karen Christen Greigesens

arbejdsmand Peter Mortensens hustru Dragør

 

64 år

 

 

Død af vattensot

 

 

Børn med Jacob Christian Abrahamsen Birch

navn

født

Konf.

død

andet

Marie Jacob Christian Birch

4/8 1811

 

29/1 1905

 

Christen Jakobsen Birk

14/9 1814

 

 

 

Abraham Jakobsen Birk

31/10 1816

 

30/5 1902

 

Peter Jakobsen Birk

6/7 1820

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn med Peder Mortensen Klemmet:

Anne Peder Mortensens

f. 18. marts 1831

18/3 1831

 10 /2 1918

 


Karen Christen Greigesens

 f. juni 1786 i St. Magleby – d. 21. januar 1848.

 

KAREN CHRISTEN GREIGESENSblev født juni 1786 i Matr. 258,9 Strandstræde (23)*, Dragør, som barn nr.7 af 12 børn af Inger (36 år) og Christen Greigersen (46). Karen er døbt d. 2. juli 1786 og heddes faddere var Hans Nielsen Bogøe, Karen Andersen (som hun må være blevet opkaldt efter) og Marlene Pedersdatter. Alle 3 er fra Dragør.

Før Karen, var født 4 drenge og 2 døtre. Men 2 af brødrene var døde ved Karens fødsel. De hed i øvrigt begge Gregers.

Karen er født ind i en fattig familie, så fattigt, at faderen, Christen ved Ft. 1787, ½ år efter Karen er kommet til verden, er beskrevet som Vægter, ussel og fattig, hvilket er en meget usædvanlig kommentar i Folketællingerne.*

 

*Kommentar til  Ft. 1787 fra Lokal arkivet i Dragør.

 Her i 1787 har man tydeligt troet, at der igen var en skattemæssig baggrund, for ingen senere folketælling har tilnærmelsesvis så mange personer anført som "fattig", "ussel" og "ussel fattig", og at hele børneflokke betegnes som betlere, ses aldrig senere”

 

Det kan således tolkes, at det har stået virkelig slemt til.

Hvorom alting er, bor familien dog i hus fra 1881 i Strandstrædet 23, matr.258 og det kunne se ud til at de var indehaver af huset.

*skulle nok have stået 21. Matr. er 258,9 og det svare i beskrivelserne om Strandstrædet til nr. 21. Strandstrædet nr. 23 har matr. 259.

 

Oplysninger fra Lokalhistorisk arkiv i Dragør.

Strandstræde 21 , matr. nr. 257 og 258
Ejendommen var i 1700-tallet opdelt på to huse. Beboerne kendes først fra 1740'erne, hvor det var to søskende, der boede her. Hvem der har boet her tidligere, haves der ingen oplysning om, og der er heller ikke grundlag for at gætte på nogen. Måske var de "nybyggere" på dette tidligere haveareal.

På matr. nr. 258 boede Mads Nielsen fra Thisted, gift med Else Hans Pynt, og i nabohuset matr. nr. 257 finder man Elses broder, Rasmus Hansen Pynt, med hustru Birthe Jensdatter. Begge husfædre var matroser. Efter Rasmus' død rykkede matros Anders Pedersen Holm ind som Birthes ægtemand. Han og Birthes søn, Jacob Rasmussens Pynt, kom i 1779 på kant med myndighederne, da de begge nægtede at møde frem til vejarbejde inde ved Amagerport - et pligtarbejde, som var pålagt bl.a. husmændene i Dragør. Da der af den grund skulle udpantes hos dem, var de voldelige over for skriveren og bytjeneren, da disse kom for at hente pantet (se "Dragør i 1700-tallet", s.229).

Efter Mads Nielsens død i 1781 blev hans hus overtaget af vægter Christen Greisen fra Jylland, mens Jacob Pynts hus i begyndelsen af 1800-tallet overgik til matros Jens Larsen Jylle. Engang i 1850'ernne blev de to huse til ét under matr. nr. 257. En del af grunden til matr. nr. 258 blev vistnok lagt til matr. nr. 259.

 

Karen bliver konfirmeret 12.april 1801 i St. Magleby Kirke, som 15 årig, men hvor hun befinder sig på dette tidspunkt ved jeg ikke, for det har ikke været muligt at finde hende ved FT. i 1801, som fandt sted omkring februar. Men der er nok ingen tvivl om, at hun er ude at tjene. Jeg har ledt efter hende i hele Københavns Amt, men har ikke fundet nogen Karen på omkring 15 år.

 

Først fra 1810, - den 9. december hvor Karen gifter sig i Store Magleby Kirke med Jacob Christian Abrahamsen Birch, søn af Abraham Birch og Sara Walberg. - kan jeg igen følge Karen og hendes liv. Jacob blev født 1785, og døde 19. januar 1822 i Dragør. Jacob Christian var sømand, og i Ft.1801 boede han hos sine forældre i Store Magleby ”Hollænderbyen”. Hans far var Oberkannoner og Opsyns mand over SøeAttilleriets Krutårne.

 

Karen og Jacob fik 4 børn, inden Karen blev enke i 19. januar 1822. Jacob døde kun 37år gammel af nervefeber. Han var da indrulleret matros.

 

Den 4. august 1811 altså kun 9 måneder efter brylluppet kom det første barn til verden. Det blev datteren Marie. Hun blev døbt 11.august og havde som faddere Peter Jensen Raagaard
Gaardmand, Johanne Christen
Greigers (Karens Søster) og Marchen Peder Tr..chensens. Alle fra Dragør. Konfirmeret: 02 april 1826, Store Magleby Kirke hendes skudsmål i kundskaber og opførsel er
temmelig gode og meget sædelig.
Marie blev gift med Tækkemand Jens Hermann Christensen (1810-1868) og i Ft. 1880 boede Marie St. Magleby, Chr.Mølstedsgade 15/Sønderstrædet 2. Marie dør af bronchitis chron. simplex (Mentz) 93 år gammel. Dødsfaldet sker på Frederiksberg 29. jan 1905, og Marie begraves på St. Magleby kirkegård.

 

Det næste barn, en søn Christen fødes 14/9 1814. og han er opkaldt efter sin morfar. Hans faddere er XX . Christen blev konfirmeret 15 år gammel i St. Magleby kirke i 1829.

Her er angivet, at han er søn af stedfaderen Peder Mortensen, og Karen Christen Greigers. Det er i bemærkninger om kundskaber og opførsel noteret at han er meget flittig og?

Jeg har ikke kunne finde Christen i nogle FT efter han flytter hjemmefra efter 1840, og heller ikke Lokalarkivet har mere om hans videre skæbne.

 

Barn nr. 3 er Abraham, der ser dagens lys 31/10 1816. Abrahams er opkaldt efter sin farfar, og hans faddere er XXX.

14. april 1833 i Tårnby Kirke bliver Abraham bliver konfirmeret 16½ år gammel, og hans adresse er angivet som Ullerup. Han må derfor have været i tjeneste der. Hans kundskaber og opførsel betegnes som temmelig gode

Hans færden kan jeg følge, idet han som sin fader bliver matros og han dør d.30/5 1902 i Dragør 85 år gammel, og efterlader sin hustru Marchen Jens Jørgens. Uden at have gået i detaljer kan jeg se at han har fået mindst 3 børn.

Ifølge ft. 1870 er Abraham ejer af huset vægterstrædet 2/Strandgade 27 i St. Magleby. I Ft. er han beskrevet som Bådfører.

 

Barn nr. 4 Sønnen Peder fødes 6. juli 1820 og hans faddere er XXX. Han konfirmeres 15 år gammel 04. oktober 1835, Store Magleby Kirke. Opførsel og kundskaber betegnes som temmelig gode.

 Hvad der er sket med Peter ved jeg ikke, kan ikke finde ham i nogle Ft. fra han flytter hjemmefra efter ft.1845.

 

Karen bliver enke 19.januar 1822, og alene med 4 små børn mellem 11år, og lille Peder der kun er 1½ år gammel.

Hun ernærer sig som brødsælgerske, men om hun selv bager eller har et lille brødudsalg har jeg ikke fundet ud af. 

 

17. december 1826 i Store Magleby Kirke, gifter Karen sig med enkemanden Peder Mortensen Klemmet, efter at have været blevet Troelovede Dom 27 p. Tr. D 25de november. Vidner ved brylluppet var Pieter Jensen Povlss. Søemand, Huusmand, Dragør John Christensen Greiges Huusmand. Dragør, (som er Karens broder).

Der er under anmærkninger noteret følgende: Brudgommen har havt de naturlige Kopper. Foreviiste eet [??] imellem ham og hans Hustrue Anna Tønnis *opviste Testamente dat. d.14de April 1822 confirmeret d. 25de April 1822

De flytter sammen på hans adresse Matr. 305,306b, Strandstræde 14/Deventergade 1, Dragør.
 

Den 18.marts 1831 efter 5 års ægteskab, bliver det nu aldrende ægtepar, forældre til en datter Anne Peder Mortensen. Karen er på daværende tidspunkt 45 år gammel, og Peder sandsynligvis 9 år ældre. Tilsyneladende er det det eneste barn de får sammen.

 

I Ft. 1834 og 1840 bor Karens 3 drenge endnu hos familien, mens Marie er flyttet hjemmefra. I ft.1845 er kun Peter på 24 år hjemmeboende af første kuld. Ane er 14 år og bor ligeledes hjemme.

 

3 år efter denne ft., dør Karen 64 år gammel af Vattensot d. 21. januar 1848 på Matr. 254, Strandstræde 15, Dragør. Karen begraves d. 25. januar 1848 på St. Magleby kirkegård.

Karen har hele sit liv levet i Dragør og har haft familien der.


 

      
 R 1-1-1                                                                      

 

NAVN: Niels Peter Olsen

Fødte Drenge/Piger: Kirkebog nr. Sogn: 

Født/Sted

Fulde navn

Forældre/adresse

Dåbsdag

Kirke/præst

Faddere

Anmærkninger

 

1816-1820

 

København

 

Niels Peder Olsen

 

 

 

 

 

  Konfirmerede Drenge/Piger:

Kirkebog nr.Sogn:

Fulde navn

Adresse

Født

Konfirmeret

Anmærkninger

 

Niels Peder Olsen

 

 

 

 

 

  

Vielse: Kirkebog nr. AO Vor Frelser sogn 1852 opslag 52

Gommens navn,

stilling, fødsel, adresse

Brudens navn,

stilling, fødsel

adresse

Vielsen

Forlovere

Anmærkninger

Niels Peder Olsen 34½ år gammel Amagergade Matr. 305 Christianshavn

Jomfru Martha Christine Marie Dahl 35 år gammel

23. januar 1852

L.P Holert ? Borgergade 182

L.V.Lund adr.? 317

 

 

Vielse: Kirkebog: 1)St. Magleby Sogn nr. 43-146, side 255, nr. 17, 2) Ao St. Magleby sogn opslag 240 nr. 17

( Hovedbogen.)

Gommens navn,

stilling, fødsel, adresse

Brudens navn,

stilling, fødsel

adresse

Vielsen

Forlovere

Anmærkninger

1) Niels Peter Olsen,

40 år, enkemand

Ansgar? København

 

 

 

2) Niels Peter Olsen. Enkemand 43 år

Væversvend, opholdende sig i København

skiftebrev af 5.november 1860. Bevis fra fattigvæsnet d. 10.november 1860 fra Pastor Johansen

Ane Peter Mortensen, 29 år, Tjenestepige for Gårdmand Anders Dirchsen i St. Magleby

 

Ane Peter Mortensen, ugift 27 år tjener for Gårdmand Anders Dirchsen i St. Magleby

11. nov. 1860 i Kirken

 

 

 

 

do

Anders Dirchsen

Jens Herman Christiansen

 

 

 

do

Vacination 18/6 18? Af ?

 Vac. 5/7 32 af Nyborg

 

Tillysning berigtiget den 18. søndag efter Trinitatis

 

Brudgom vac. D 18 juni af Regimentsch Stebuss.

Bruden vac d. 5.juli 1832 af Distrekts lægeNyborg

 

Døde: Kirkebog nr: x 46-29, år 1881, nr. 23 Tårnby Sogn:  Ao Tårnby sogn opslag 56 nr. 23

Dødsdag/sted

Begravet

Navn

Stilling

Alder/fødsel

Præst

Anmærkninger

 

27. maj 1881

på Tårnby sygehus

 

1. juni

 

Niels Peter Olsen

 

Gift, gartner, fattiglem

 

66 år

 

 

 

Lægeattest 31/5

 

Børn med Ane Peder Mortensen

Navn

født

konfirmeret

andet

død

Julius Christian Peder Olsen

23. okt.1861, Dragør

3.okt. 1875

gift med Johanna Hansdotter i 1880

6. maj 1908 i Kastrup

Martin Thorvald Emil Olsen

12. aug. 1863, Dragør

30.sep. 1877

gift med Elna Marissesn i 1890

 

Hanne Christine Olsen

8. nov. 1865, St. Magleby

5. okt. 1879

 

 

Ane Marie Olsen

 6. nov. 1868, St. Magleby

1.okt. 1882

 

 

Hulda Amalie Olsen

28. apr. 1872, St. Magleby

18.april 1886

 

 

 

 

 

Niels Peter Olsen

f.ca 1817 d. 27/5 1881

 

Niels Peter Olsen er en person i anerækken, der har voldt lidt problemer, og de er ikke løst.

Først fra Ft. 1845 er jeg sikker på at have fat i den rigtige ane. Herefter har det så til gengæld været meget enkelt at følge Niels Peter Olsen, for Lokalhistorisk arkiv i Store Magleby har hvad der er noteret og opbevare om ham i officielt regi.

 

Niels Peter Olen er født i København, men jeg ved ikke hvor og hvornår. Han er født mellem 1815 til 1818, når aldersangivelserne i det materiale, der er sikkert, tages til efterretning. Jeg har systematisk ledt efter ham i de sogne i København, der var i perioden 1814 til 1820, men ikke fundet ham.

Også hans konfirmation, som burde være sket omkring 1828 – 34, har jeg gennemgået uden held.

 

Langt de fleste oplysninger tyder dog på at Niels er født i 1817 forår-sommer.

 

Niels er vaccineret 18/6 1818 af regiments Chirurg Stebuss. Dette er den eneste sikre identifikation på personen, og det er med den, jeg ikke har kunnet finde en Niels Peter Olsen konfirmeret.

Vaccinationer skulle noteres ved både konfirmation og bryllup.

 

Folketællingernes oplysninger om unge mænd i Københavns amt, giver kun 1 dreng/mand ved Ft. i 1834 og 1840 med navnet Niels Peter Olsen. Det er i 1834 en smededreng på Valkemøllen i Søllerød, og han er 17 år, (1817) og i 1840 en 23 årig Niels Peter Olsen læredreng i Rådvaddam (1817).

Jeg tror, det må være min 2 x tipoldefar Niels Peter Olsen, for senere er hans stillings betegnelser noget med Tøjmagersvend og Væver. Hans alder passer med de andre oplysninger. I og med at han senere figurerer som svend indikerer, det at han er uddannet.

 

Fra Ft. 1845, og herfra er jeg helt sikker på, at jeg har fat i den rigtige Niels Peter.

Der bor Niels Peter Olsen i Prinsensgade, stuen 284, Christianshavn i staden Kjøbenhavn. Han er Tøimagersvend 28 år (1817) og ugift, men på adresses bor også hans kommende hustru, spoler Marthe Marie Dahl på 27 år. Her står, at Niels Peter er født i København.

Ft. 1850 er Marthe Christine Marie Dahl 34 år og Bomuldsvæversvend Niels Peter Olsen 33 år (1817) nu bosiddende i Tårnby, Sundbyvester by. Huset nr. 22-24.  De er noteret som ægtefolk, men det er de først 2 år efter.

 

Tøjmagersvend Niels Peter Olsen 34½ år gammel (1817) og Martha Christine Marie Dahl, som er født i Århus d.28.november 1816, bliver gift i Vor Frelser sogn d. 23. januar 1852. parret har samme adresse, Amagergade matr. 305. Deres vidner var? L.P. Holck, Borgergade 182 og? L.V. Lund, Amagergade 317.

Martha forældre er Therkild Therkildsen Dahl f. 1793 i Århus og han blev gift den 4. oktober 1816 med Anne Marie Katz f. 1796 i Århus. Therkild døde 10. november 1829.

Martha er nr. 4 af 5 søskende:2 drenge og 3 piger.

Niels Peter Olsen og Martha flytter til Tårnby, og er ved. Ft 1855 rette ægtefolk på henholdsvis 38 år (1817) og 34 år. De bor i Sundbyvester i et hus nr. 29, hvor de lever sammen med 3 andre familier. De har ingen børn. Nils er Indf. i Bomuldsvæverfabrikken.

 

Deres ægteskab bliver kort for Martha dør 10.september 1859. Ved hendes død er noteret at hun var gift med væver Niels Peter Olsen i Sundbyvester.

Efter Marthas død kunne det se ud til, at Niels opholder sig i København. Om det er i København Niels Peter og Ane har mødt hinanden vides ikke men da Ane kommer fra Dragør/Store Magleby, kunne det også tænkes at det er derude de har truffet hinanden.

 

Den 11. november 1860, ved væversvend Niels Peters Olsens bryllup med ugifte Ane Peter Mortensen, er i hovedbogen noteret at han er 43 år. (1817), og at han som sagt opholder sig i København. Det er tilføjet, at der findes et skiftebrev fra 5. november, og at der findes et bevis fra fattigvæsnet af d. 10. november fra Pastor Johansen.

Rent aldersmæssigt er en lille pudsighed for i kontrakirkebogen, står han som 40 årig.

Der er intet i kirkebøgerne om, at Ane har en ”uægte” søn Peter Olsen.

 

Niels Peter og Ane flytter til Dragør, hvor deres første søn Julius kommer til verden d.23. oktober 1861, 11 måneder efter brylluppet. Niels Peter arbejder som tøimagersvend. I Dragør er de også ved det den næste søn, Martins fødsel 12.august 1863, men nu er Niels Peter væver og gartner. I 1865 beriges familien med en datter, Hanne der bliver født 8. november. Familien er flyttet til Store Magleby, og Niels er nu ”kun” gartner. Det kunne hænge sammen med, at mange af ”væverierne” blev nedlagt i den periode.(se senere)

Anne Marie, det 4 barn bliver født 6.november 1868, forældrenes bopæl og erhverv er som ved Hannes fødsel.

 

Ft. 1870 er Niels Peter Olsen 56 år (1814), gift med Ane Peter Mortensen 39 år. De bor sammen med 4 andre familier i Matr. 61.d " Godset" Kringelgade 25 i Store Magleby. Familien er som nævnt blevet forøget med 4 børn: 2 drenge og 2 piger.

 

Det sidste barn, Hulda Amalie Olsen bliver født 23. april 1872, som datter af den nu 55 årige(1817), (bemærk aldersangivelserne for Ft. 1870 og 1872) gartner Niels Peter og den 41 årige Ane Peter. Det bliver kun få år, far og datter oplever at bo sammen for i 1879 ved søsteren Hannes konfirmation er Niels Peter på fattiggården og moderen bor i Kastrup. Allerede i 1877 kunne det se ud til at noget er sket en ændring for famlien, for Niels Peter står som indsidder ved sønnen Martins konfirmation.

 

Ft. 1880 bor Fattiglem Niels Peter Olsen på Tårnby fattighus. Han er 65 år (1815) og bor her uden Ane, men står som gift. Det er noteret, at han er døv, endda at hørelsen er helt berøvet.

 

Da Niels Peter dør som fattiglem 27.maj 1881 er han noteret som 66 år gammel. (1815)

 

Det ses af foran stående at fødselsåret altså kan spænder fra 1815 til maj 1818.

 

For at finde ud af hvem Niels Peter Olsens kan være søn af, må man prøve at se på vidner ved bryllup og på fadderne ved børnenes dåb og se om de kan give et tips.

 

Ved Niels Peter Olsen og Martha Christine Marie Dahl bryllup i Vor Frelser sogn d. 23. januar 1852 er vidnerne? L.P. Holck, Borgergade 182 og? L.V. Lund, Amagergade 317. Der er åbenbart naboer på Christianshavn, der er vidner, så her er intet at hente med hensyn til Niels Peters fødsel.

 

Niels Peter gifter sig d.11.november 1860 med ugifte Ane Peter Mortensen. Vidner til dette bryllup er Andreas Dirchsen og Jens Hermann Christensen. Igen må det være venner eller bekendte. Så ingen ledetråd til fødselssognet for Niels Peter.

 

Parret får 5 børn, 2 drenge og 3 piger. Deres første barn, sønnen Julius Christian Peter Olsen døbes 24.november 1861, og vidnerne til hans dåb er Marie Jacob Richi, Jens Hermann Christensens hustru og pigen Lisbeth Anders Schmidt alle fra Dragør. Her er vennen Jens's hustru tilgodeset.

 

Den 2.søn Martin Thorvald Emil døbes 8.november 1863, og hans faddere er Ellen Jacob, Jan Asmus, smed Hans Peter Janssons hustru, pigen Sophie Julie Bothmann alle fra Dragør. Heller ikke ved denne dåb er der spor til at finde Niels Peters familie.

 

Deres første datter Hanne Christine Olsen døbes 24.december 1865. Ved Hannes dåb kommer MÅSKE et par spor, for hun har som fadder en Hanne Olsen, og skrædder Christian Ludvig Olsens hustru. De to fadder bor i Dragør. Der er yderligere pigen Trein Sias Brandt Crillesêni i Store Magleby. Måske er datteren Hanne opkaldt efter søsteren Hanne.

Hanne Olsen (fadderen) finder jeg som tjenestepige i 1834, 23 år ugift. (født i 1811.) Hun bor i Prinsensgade 380, 2. sal. Niels Peter boede i samme gade i nr. 248 i 1845. Det er derfor ikke usandsynligt, at de to er søskende. Christian Ludvig Olsen har jeg også fundet, men han ser ud til at være født i 1800 og han har en søster, Cathrine Margrethe Olsen der er 3 år ældre f. 1797. Begge er født i København, men om de er søskende til Niels Peter ved jeg ikke.

 

Ane Marie Olsen døbes 29.november 1868. Hendes faddere er Trein Geert Bacher, Gårdmand Magnus Jan Petersens hustru, og Ida Marie Amalie Westphael i St. Magleby, altså ingen ledetråd. (Olsen)

 

Sidste barn er Hulda Amalie Olsen, der bliver døbt 26. maj 1872 i Store Magleby. Arbejdsmand Lars Christensen Agild Crilles Corneliussen, gårdmann Jan Zibrandt Jannsens hustru, pigen Elise Geert Willumsen alle fra Store Magleby, er Huldas Faddere.

 

Det er således ikke umiddelbart lykkedes at finde Niels Peter Olsens oprindelse, ved tilgængelige oplysninger på nettet.

 

Men hvorom alting er, må Niels Peter Olsen og Ane Peter Mortensen have haft et kummerligt - og vanskeligt liv. Det bygger jeg bl.a. på, at Niels i 1880 er på fattighjem, døv og uden familien. Her har han boet i hvert fald fra 1879. Hvorvidt Niels Peter altid har været døv, er der ingen oplysninger om. Men at det må have belastet forholdet, er der nok ingen tvivl om. Ane Peter bor i 1879, da Hanne konfirmeres med børnene Julius, (Jo)Hanne, Anne og Hulda i Kastrup by, Alleen nr. 46.I Ft.1880 forsørges Ane Peter af fattigvæsnet. Kun Julius på 18 år arbejder, som arbejdsmand på Fabrikken.

Niels Peters erhverv var indtil 1863, som svend udi tøjindustrien, herefter som gartner, arbejdsmand, indsidder og fattiglem. Er det fordi han er blevet høreskadet om kring det tidspunkt? eller er det måske fordi tøjindustrien er blevet udviklet/afviklet, og dermed ikke længere er tilgængelig for Niels Peter, at han og familien bliver forsørget som fattiglem. Jeg kan kun undre? Men måske er min undren berettiget, for ifølge en Artikel omVævning i Dragør af Birthe Hjort fra Dragør Lokalarkiv, tyder det på at flere af væverne forsvinder omkring 1870, hvor Niels tilsyneladende også stopper sit hverv som væver, for at begive sig ud i gartnerarbejdet.

Med hensyn til børnene, viser oplysninger om deres kundskaber og opførsel ved konfirmation, at de ikke har så mange kundskaber, og at opførselen for drengenes vedkommende, ikke har været den mest optimale, idet både Julius og Martins karakterer er g både i kundskaber og i opførsel. Hanne får gx i kundskaber og mgx i opførsel. Der er noteret "dispenseret af biskoppen 5/9 1879". Ane Maries kundskaber er også til et gx, og hendes opførsel er til mg. Ved hendes konfirmation er tilføjet "fritagelse fra biskoppen 8/9 1882 ". Hulda klare sig heller ikke specielt godt, hvad kundskaber angår, et g får også hun, men klarer et mg i opførsel.

 

Niels Peter dør på Tårnby Sygehus den 27. maj 1881, som gift, gartner, og fattiglem. Jeg tror, han må have været meget svækket, siden han er på fattiggården, og hans familie bor for sig selv i Kastrup.

 

Hans hustru Ane Peder Mortensen lever endnu i 1906, hvor hun bor i Kastrup alene. Selvom det ikke var almindeligt den gang, ændrede Ane sit efternavn til Olsen, som sin mand og børn. Det kunne måske antyde, at Niels Peter og Ane ikke lod sig fysisk skille på grund af overensstemmelser, men på grund af andre årsager.

 

 

                                                                                               R 1-1-2

NAVN:   Ane Peder Mortensens

Fødte Piger:

Kirkebog nr. 43-7 / 1824-1833, Side 67, nr. 14

Sogn: St. Magleby Sogn

Født/Sted

Fulde navn

Forældre/adresse

Dåbsdag

Kirke/præst

Faddere

Anmærk.

 

18. marts 1831

 

Matr.nr. 254, Strandstræde 15, Dragør

 

 

Ane Peder Mortensens

 

Peder Mortensen Klemmet og

Karen Christen Greigersens, Dragør

 

27. marts 1831

 

Kirken

 

Vægter Johan Christensen Greigersen,

Maren Jørgens Hendricks, Hustru, Zacarias Johannesens hustru, Dragør og pigen Marie Jacob Birks, St. Magleby

 

 

Konfirmerede /Piger:

Kirkebog nr. 43-13b, side 193, nr. 12

Sogn: St. Magleby Sogn

Fulde navn

Adresse

Født

Konfirmeret

Anmærkninger

 

Ane Peter Mortensen

 

Dragør

 

18. marts 1831

 

30. marts 1845

 

Kundskab G

Opførsel MG

Vac. 5. juli 1832 af ?

 

Vielse: Kirkebog: 1)St. Magleby Sogn nr. 43-146, side 255, nr. 17, 2) Ao St. Magleby sogn opslag 240 nr. 17

( Hovedbogen.)

Gommens navn,

stilling, fødsel, adresse

Brudens navn,

stilling, fødsel

adresse

Vielsen

Forlovere

Anmærkninger

1) Niels Peter Olsen,

40 år, enkemand

Ansgar? København

 

 

 

2) Niels Peter Olsen. Enkemand 43 år

Væversvend, opholdende sig i København

skiftebrev af 5.november 1860. Bevis fra fattigvæsnet d. 10.november 1860 fra Pastor Johansen

Ane Peter Mortensen, 29 år, Tjenestepige for Gårdmand Anders Dirchsen i St. Magleby

 

Ane Peter Mortensen, ugift 27 år tjener for Gårdmand Anders Dirchsen i St. Magleby

11. nov. 1860 i Kirken

 

 

 

 

do

Anders Dirchsen

Jens Herman Christiansen

 

 

 

do

Vacination 18/6 18? Af ?

 Vac. 5/7 32 af Nyborg

 

Tillysning berigtiget den 18. søndag efter Trinitatis

 

Brudgom vac. D 18 juni af Regimentsch Stebuss.

Bruden vac d. 5.juli 1832 af Distrekts lægeNyborg

 

Døde: Kirkebog nr: Ao Københavns amt, sogn: Almindelig Hospital 1917-1918 opslag 146

Dødsdag/sted

Begravet

Navn

Stilling

Alder/fødsel

Præst

Anmærkninger

10.feb.1918
Alm. Hospital 

 

 19.feb. 1918 Bispebjerg Kg. 

Ane  Olsen

  Enke

 85 år 

 

 

 

 

 

Barn med Ole Hermann 

navn

født

hjemmedøbt

dåb publi.

 

 

 

Peter Mortensen 

 

27.okt 1854 St. Magleby 

  14.novem. 1854 

  9.april 1855 St. Magleby

 

 

 

 

 

Børn med Niels Peter Olsen

Navn

født

konfirmeret

andet

død

Julius Christian Peder Olsen

23. okt.1861, Dragør

3.okt. 1875

gift med Johanna Hansdotter i 1880

6. maj 1908 i Kastrup

Martin Thorvald Emil Olsen

12. aug. 1863, Dragør

30.sep. 1877

gift med Elna Marissesn i 1890

 

Hanne Christine Olsen

8. nov. 1865, St. Magleby

5. okt. 1879

 

 

Ane Marie Olsen

 6. nov. 1868, St. Magleby

1.okt. 1882

 

 

Hulda Amalie Olsen

28. apr. 1872, St. Magleby

18.april 1886

 

 

 

 

Ane Peder Mortensen

f. 18.marts 1831

 

Ane Peder Mortensen er født. 18.marts 1831, som eneste barn af ægteparret Husmand Peder Mortensen og Karen Christen Greigersen, der var henholdsvis 50 år og 41 år, da Ane blev født. Det betyder imidlertid ikke at hun ingen søskende har, for begge hendes forældre har været gift før. Hendes mor med Jacob Birk og sammen har de 4 børn, en datter Marie Jacob Birk der er Fadder til Ane, samt 3 sønner Jacob, Christen og Peder.

Hendes fars ægteskab med Anna Tønnis Zijbrandtsen Clemmesens har jag ikke fundet noget på.

 

Ane Peder Mortensen er vaccineret 5.juli 1832 af Nyborg.

 

Da Ane bliver konfirmeret i oktober1845 får hun skudsmålet god i kundskaber, og i opførsel Meget god.

 

Kort efter sin konfirmation forlader Ane hjemmet, og flytter i en periode på 14 år meget rundt. I korte perioder kunne det dog se ud til, at hun vender hjem til barndomshjemmet, for hun er indforskrevet hos Peter Mortensen, som nok er hendes far i flere korte perioder.

Første gang hun bevæger sig uden for hjemmet er 5. november 1845, hvor bor hun ved Gmd. Hans Petersen i St. Magleby, men allerede 12 dage efter,

den.17. november 1845 tager hun til husejer Peder Mogensen i Dragør. (Måske en skrivefejl, således at der skulle have stået Mortensen, og det derfor er hjem hun flytter)

8. november1846 flytter hun fra Tårnby sogn, Castrup, til Gårdmand Wilhelm Pedersen i Store Magleby.

Året efter 3. november 1847 er hun igen at finde i Dragør hos husmand Peder Mortensen.(sin fader). 21. jan 1848 dør Anes mor Karen, så de kunne tænkes at Ane er taget hjem for at hjælpe ved sygelejet, og så blevet ved sin far i en periode.

3.maj 1848 flytter Ane så til St. Magleby hvor hun gør tjeneste hos Gårdmand Jan Jansen, Da hun senere fraflytter Store Magleby 2. november1848 står at hun rejser til København, men

4. november 1848 bor hun ved husmand Peder Mortensen i Dragør. Først 1 år efter, 2. november 1849 går ”rejsen” så til gmd. Zibrandt Jansen i St. Magleby, men det bliver kortvarigt for

1. februar 1850 befinder hun sig på matr. 19g 45 g Hovedgaden 7 b Østersiden St. Magleby. Her er Ane tjenestepige. Det kunne se ud til at Ane befinder sig godt her, for først 3½ år efter er Ane den

3. november 1853 hos Jan Jansen i St. Magleby, og det er så her hun mødte Ole Pedersen Hermann (f.ca 1830,) senest i januar 1854, for hun bliver mor til en uægte søn, Peter Olsen, med den udlagte far Ole Pedersen Hermann. Peter bliver født d. 27. oktober 1854, hjemmedøbt d.14.november 1854, og dåben publiceres 9. april 1855 i Store Magleby.

Det må have været en meget svær periode for Ane, dels at blive enlig mor til et ” uægte” barn, dels dør Anes far Peder 24.december samme år, kun 2 måneder efter sønnens fødsel.

1. feb. 1855 bor Mor og søn alene; altså uden barnefaderen, på matr.69 Hovedgaden 31 i Store Magleby og Ane er spinder. Hun bor i samme hus som skomager Theis Nielsen Sage, hans kone, barn og en aftægtskone. Desuden skomagersvend Jacob Nielsen Sage, der er broder til Theis. Men kort efter 1. marts 1855 flytter hun så til Gmd. Jacob Jacobsen i Store Magleby. Det bliver igen et kort ophold, for allerede 10. november 1855, godt ½ år efter, rejser hun til Gmd. Hans Willumsen i Sundbyvester, Tårnby sogn.

1. februar 1860 hedder adressen matr. 44a Maglebygård, Kinkelgade 42 i St. Magleby og erhvervet er tjenestepige. Ved Anes bryllup samme år den 11. november 1860 med Niels Peter er noteret at hun Tjener for Anders Dirchsen i St. Magleby

.

Hvad der er blevet af far Ole Pedersen Hermann og søn Peder Olsen, ved jeg ikke, for de er ikke med på Ft. i 1860 eller senere, hverken hos Ane elles selvstændigt, måske er de begge døde eller flyttet til et andet amt.

 

Niels Peter gifter sig d.11.november 1860 med ugifte Ane Peter Mortensen. Vidner til dette bryllup er Andreas Dirchsen og Jens Hermann Christensen. Andreas Dirchsen er den gårdmand Ane tjener hos og Jens, med mellemnavnet Hermann som også var det navn Anes samlever og far til sit barn hed, kunne være et familiemedlem til Ole Petersen Hermann.

 

Ved Ft. 1870 er adressen "Godset" Kinkelgade 25 Tårnby hvor familien bor med 4 børn.

I 1879 bor Ane med børnene i Kastrup by, Alleen nr. 46. Ifølge Ft.1880 forsørges Ane Peter af fattigvæsnet. Kun Julius på 18 år arbejder, som arbejdsmand på Fabrikken.

Da Hulda i 1886 konfirmeres er Ane enke og hun bor i Kastrup. Det gør hun også jævnfør ft.1901 hvor adressen er Matr.17, Nordre Bygade 25 Tårnby Sogn.

 

Ane Peder Mortensen lever endnu i 1906, hvor hun bor i Kastrup alene. Selvom det ikke var almindeligt den gang, ændrede Ane sit efternavn til Olsen, som sin mand og børn. Det kunne måske antyde, at Niels Peter og Ane ikke lod sig fysisk skille på grund af overensstemmelser, men på grund af andre årsager.


Hvornår Ane er blevet så syg og gammel at hun kommer på Almindelig hospital/De gamles by ved jeg ikke, men ved Ft. 1916 er hun noteret på adressen Nørre allé 41 i København bolig nr. 8.

 

Ane Peter Mortensen dør på Almindelig hospital den. 10. februar 1918 og hun begraves den 19. februar 1918 kl. 9.00 på Bipebjerg kirkegård i Urnegravene.  da hun intet ejer er det hospitalet der bekoster begravelsen.

Det har været meget svært at finde Ane død. Dels er hendes navn ved døden, angivet som Ane Olsen, dels er kun fødselsdagen d.18 korrekt i de forskellige oplysninger.Men ved at eftertjekke de forkerte datoer i forhold til Ane Peter Mortensen, er det nu sikkert at det er den rugtige jeg har fat på.
Men det er lidt underligt at hun af sine børn " efterlades" på Almindelig Hospital eller De Gamles By som den også hedder og begraves på Bispebjerg Kirkegård, når hun det meste af sit liv har boet på Amager og da hendes børn stadigvæk ved Anes død bor på øen.
SLÆGTSFORSKNING                                                                                                                                       R 1-1

Oplysninger fra kirkebøger vedr. fødsel/dåb – konfirmation – vielse – død

 

NAVN: Julius Christian Peter Olsen

Fødte drenge: Kirkebog: nr. x 43-14A Store Magleby

AO: Store Magleby, opslag 14

 

Født/Sted

Fulde navn

Forældre/adresse

Dåbsdag

Kirke

Fadder

Anmærkninger

23. okt. 1861

 

 

 

Julius Christian Peter Olsen

Tøjmagersvend

mand Niels Peter Olsen og hustru Ane Peter Mortensen i Dragør

24. november

1861 i kirken

 

(???)Marie Jacob Richi, (Cokt)mand Jens Hermann Christensens hustru, pigen Lisbeth Anders Schmidt - Alle i Dragør

116-13

 

Konfirmerede drenge:

AO: Store Magleby, opslag 194

 

Fulde navn

Forældre og Adresse

Født/ døbt

Konfirmeret

Dom angående kundskab og

opførsel

Julius Christian Peter Olsen

indsidder

 Niels Peter Olsen og hustru Ane Peter Mortensen i St. Magleby

23. okt. 1861 i Dragør

24. november

i St. Magleby

3.oktober 1875

g opf. g

 

 

 

 

 

 

Vielse: Kirkebog nr. x 3-46-26 side 195 nr. 21

AO: Tårnby Sogn opslag 186

                            

Gommens navn, stilling, fødsel, adresse

Brudens navn, stilling, fødsel, adresse

Vielsen

Forlover

Anmærkninger

Ungkarl, Julius Peter Christian Olsen søn af gartner Niels Peter Olsen, oprindelig på Dragør døde på fattiggaarden for 3 år siden, er født på Dragør d. 23 okt.1861, døbt, konf. der, er arbejder på Syreværket. 22 år

Pigen Johanne Hansdotter, født i Trelleborg, Malmøhus Lehn i Sverige 28.maj 1860 – betyg 1/11- 81, har været siden den tid i sognet. Er hos Søsteren i Kastrup. 23 år

15. juni 1884 i kirken

 (Tårnby)

N. P Mogensen, Arbejder i Kastrup

J.P. Svendsen, Brudens svoger

 

 

Døde: Kirkebog nr. 3-40-3 side 2 nr. 6

 

Dødsdag/sted

Begravet

Navn

Stilling

Alder/ fødsel

Præst

Anmærkninger

1908, d. 6. maj

i hjemmet Kastrup alle 23, Kastrup, Taarnby sogn, Sokkelund Herred

Kastrup Kirke

 og

Kastrup Kirkegård d.10. maj 08.

Julius Peter(2) Christian(1) Olsen

Arbejdsmand og staldmester, Kastrup Alle 23, Kastrup, Taarnby sogn, Sokkelund Herred

Efterlevende Enke Johanne Hansen, Søn af gartner Niels Peter Olsen og hustru Ane f. Petersen

46 år

Pastor Rørdam

Dødsattest d. 7. maj,

Skifteretsattest 7.maj 08

 

 

Børn: Med Johanne Hansdatter

 

Navn

Født

Gift med

Hans Christian Olsen

f. 09/09  1885 Tårnby

Agnes

Marie Hansine Olsen

f. 14/10 1887, Tårnby

Andreas Bang Jørgensen

Julius Thorvald Olsen

f. 08/11 1889, Tårnby

Anna

Sophus Emilius Olsen

f. 09/11 1889, Tårnby

Neel

Hulda Anna Olsen

f. 12/10 1891, Tårnby

Hans Jensen

Emilie Nielsine Olsen

f.0 2/12 1893, Tårnby

Peter Weichel

Agda Constatine Olsen

f. 10/09 1896, Tårnby

Peter Krøjer

Carl Peter Olsen

f. 02/11 1898 Tårnby

Karen

 

Carl Helmuth Olsen f. 1/ 4 1895, KBH – Plejebarn, ankom fra Kbh. 1895

 

 

 

Julius Christian Peter Olsen

f. 23. okt. 1861 - d. 6. maj1908

 

 

Julius Christian Peter Olsen er ældste søn af Tøjmagersvend Niels Peter Olsen og hustru Ane Peter Mortensen. Han er født i Dragør den 23. oktober 1861 og han blev døbt i St. Magleby kirke den 24. november samme år. Hans gudforældre var (???)Marie Jacob Richi, (Cokt)mand Jens Hermann Christensens hustru, pigen Lisbeth Anders Schmidt - Alle i Dragør.

 

Ved Folketællingen i 1870 bor familien "på godset" i Krinkelgade 25. Der er nu 4 børn og familien er flyttet fra Dragør til Store Magleby og familien er Lutheraner.

 

Julius bliver konfirmeret d. 3. oktober 1875 i Stor Magleby kirke som søn af indsidder Niels Peter Olsen og hustru Ane Peter Mortensen.

Julius har åbenbart hverken gode kundskaber eller opførsel for der er noteret et g. for begge.

Familien har samme adresse som i 1870.

 

Ved Ft. i 1880, 18 år gammel, bor Julius hjemme hos moderen i Kastrup by, Tårnby sogn, i et hus nr. 46 på Alléen. Familien er flyttet fra St. Magleby i 1876. Hans 3 yngre søstre bor ligeledes på adressen.  Broderen Martin på 16 år figurerer ikke i hjemmet. Moderen forsørges af fattigvæsnet. Faderen er på det tidspunkt på fattighjemmet.

Det kunne se ud til at Julius bidrager med at forsørge familien, for han er arbejdsmand på Fabrikken.

 

4 år senere, den 15. juni 1884 i Tårnby Kirke bliver Julius og Johanne Hansdotter gift. Johanne er svensker og kom til Danmark 1/11 1881. Hun har siden ankomsten boet hos sin søster Elna i Kastrup. Det er nok tænkeligt, at Julius og Johann har mødt hinanden via " fabrikken".  Det er noteret i Kirkebogen ved vielsen at Julius arbejder på Syreværkstedet.

Deres forlover var N.P. Mogensen, arbejder i Kastrup, og arbejder J.P. Svendsen (der også kommer fra Sverige), brudens svoger.

En lille pudsighed ved den lejlighed er at Julius's 4 navne ændrer rækkefølge til Julius Peter Christian Olsen, selvom kirkebogen ved dåben skriver Julius Christian Peter Olsen. Den ændrede rækkefølge bruges ligeledes ved Julius død i 1908.

 

Julius og Johanne bliver forældre til deres første barn godt et år efter brylluppet: Hans Christian f. d. 9/9 1985. Det sker i Kastrup by, Tårnby sogn. Hans Christian døbes i den nye Kastrup Kirke 6. december, og hans faddere er Moderen og faderen, Frøken Hansson, Carl Schlütter, Arb.mand P. Svendsen alle fra Kastrup. Frøken Hansson kunne være en søster til Johanne, og P. Svendsen må være Johannes svoger, der var vidne ved brylluppet.

 

Datteren Marie Hansine Olsen ser dagens lys 14. oktober 1887, godt 2 år efter Hans Christian. Hun er ligeledes født i Tårnby sogn. Marie hjemmedøbes i januar 1888 og fremstilles i kirken 28. maj 1888. Hendes faddere arbejder Hans Nielsens hustru fra. Sundby, pige Marie Hansdotter, Arbejdsmand Niels Peter Rasmussen, Arbejdsmand Hans Nielsen fra Sundby. Marie og Niels Peter er fra Kastrup. Marie kunne være en kær søster til Johanne, da datteren opkaldes efter hende. Måske er Marie identisk med Frøken Hansson der var fadder ved Hans Christians dåb.

 

Næste kuld er tvillingerne Julius og Sophus. De er så heldige at have hver sin fødselsdag, idet Julius er født d. 8. november og Sophus d. 9. november 1889.

De døbes i Tårnby Kirke (måske Kastrup) d. 22. december og Julius Thorvald Olsen har følgende faddere: Konen Ellen Svendsen, Pigen Marie Andersen, Arbejderne Peter Mortensen og Christian Jensen, alle fra Kastrup. Sophus Emilius Olsen har disse faddere: Kone Sophie Svendsen, Pige Oline Dalquist Arbejderne Christian Larsen, Julius Hansen og Johan Peter?

 

Næste barn er Hulda Anna Johanne Olsen der knap 2 år senere ser verdens lys, nemlig d. 12. oktober 1891. Hun døbes i Kastrup Kirke d. 8.november og har som faddere: arbejder Peter Rasmussen og hustru, Pigen Pouline Boyesen, samt faderen. Alle fra Kastrup.

 

20.december 1893 er Johanne atter i Barselsseng. Denne gang er det datteren Emilie Nielsine Olsen der fødes. Hun døbes først 27.maj 1894 i Kastrup Kirke og hendes faddere er Søren Peter Rasmussens hustru, Pige Emilia Carlsen Arbejder Johan Peter Svendsen, ungkarl Sved Carlsen. De er alle fra Kastrup

 

Nu går der 2½ år før næste datter Agda Constantine Olsen fødes d. 12.september 1896. Hendes dåb finder sted i Kastrup Kirke 25.oktober med følgende faddere, Faderen Moderen samt Arbejder Alfred Lindorfs Hustru.

 

Sidste barn, en søn, arriverer d. 2.november 1898. Det er Carl Peter Olsen, og han døbes i januar i Kastrup Kirke og det er gengangere der er faddere, nemlig Arbejder Peter Svendsen og hustru, Moderen og Arbejder Albert Svendsen.

 

Jeg formoder at Svendsen "folkene" kunne være svogre til Johanne og Julius.

 

Julius og Johanne er heldige, idet alle deres børn vokser op og bliver gift.

 

Hans Christian bliver gift med Agnes og får børnene Svend, Rosa og Erik. Desuden adopterer de datteren Emilie, og har et plejebarn Per, fra han er få måneder gammel og resten af deres liv.

Marie bliver gift i 1915 med Andreas Jørgensen Bang og fik børnene Gerda og Walther

Julius Thorvald blev gift med Anna fik Henning og Børge

Sophus blev gift med Neel og fik Dirch, som boede under mor og far på Saltværksvej 51, da jeg blev født.

Hulda blev gift med Hans Jensen han var matros og boede senest i Ballerup og fik Helge, Thorkild, Enid.

Emilie blev gift med Peter Weichel boede på Amager og fik Gerhard Ella og Jan,

Agda bliv gift med Peter Krøjer boede senest i Kalundborg og fik Frode, Johanne, der boede på Christoffers alle, samt tvillingerne Jan og Tove kaldet tulle.

Carl bliver gift med Karen og de får Ivan.

 

Der er en mystisk bemærkning idet det af Ft. 1901 fremgår at familien har et plejebarn boende. Det er Carl Helmut Olsen f. 1.april 1895 i København. Han er ankommet til familien i 1895. Til gengæld er deres egen Carl Peter ikke medtaget i Ft. noterne.

Hvem denne plejesøn er og hvorfor han bor hos familien er ukendt. Ved at gennemgå fødsler i København 1.april 1895 findes kun 2, begge i Skt. Poul sogn. Den ene er et drengebarn uden navn noteret. Han har forældrene: Martin Nicolai Christensen Bud og H. Margrethe Budde.

Den anden en dreng der den 12.maj får navnet Laurits.

 

Julius har arbejdet med forskellige jobs. Som helt ung i 1880 er han arbejdsmand ved fabrikkerne, og ved sit bryllup arbejder han på Syrefabrikken. I 1901 ved folketællingen er han staldkarl på Kastrup Bryggeri, ved ft. 1906 er hans stilling Bryggeriarbejder, og ved sin død 1 år senere er han avanceret til Staldmester.

 

Julius og Johanne se ud til at bo samme sted i Kastrup, medens de får børnene. Desværre kan selve adressen ikke ses af folketællingerne, men i 1901 har bor de på adressen: Kastrup Mat. 1ca Nordlige husrække. Alléen. Huset kaldes for Bomhuset. Om denne adresse er identisk med Kastrup Allé 23 Tårnby sogn, ved jeg ikke, men det er fra denne adresse Julius er noteret død d. maj 1908.

 

Desværre er Julius ung, da han dør i 1908 af tuberkulose, kun 46 år gammel. Han begraves på Kastrup Kirkegård d.10.maj. Ved Julius død var Agda og Carl endnu ikke konfirmerede. Johanne arbejdede derefter som glaspuster på glasværket. Hun gifter sig ikke igen, men lever som enke i 41 år. I 1930 kommer hun på det nyopførte plejehjem i Pyrus allé, hvorfra hun dør i april 1949.