Godstedgård
Gården I godsted

Gården i Godsted

 

Med et Afskrift jeg har fået fra lokalarkivet i Nysted fra bog? 

 

Godstedgaard. Godsted sogn Postforbindelse og St: Nysted, hvortil c 9½ km. Tlf. 31 over Øster Ulslev Central. Nuværende ejer Jens Rasmussen Pommer, som overtog gården 1. marts 1910, er født på Pommergård 21.aug.1879 og gift med Karen Nielsine Jensen f. 6. juli 1886.

Matr.-Nr. 9a af Godsted. Hartkorn 4 Tdr.1 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb. Ejendomsskyld 35,000 kr. Brandassurance for Hovedb. 3,360 kr. for Avlsb. 11,113 Kr. Gaardens samlede Areal 49 Tdr. ld deraf Ager 44½, Eng 3, Have og Gaardsplads 1½. Agermarken drives i en 6 marksdrift med Grønjordshavre, benyttet Brak, Rug, Sukkerroer, Byg og Kløver. Jordens Bonite er lettere god muld på blandet Underlag af Ler og Grus. Der holdes 15 Malkekøer, 8 stk. Ungkvæg og Kalve, og 2 Tyre af rød dansk Race, 4 heste samt 2 plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin.

 

Ole Henriksen(Jacobsen) Smed fulgtes c.1856 i Fæstet af sønnen Henrik Olsen, der c. 1876 frikøbte Gaarden og 1897 solgte den til Schoppe, denne 1905 til Bøtcher, som 1906 afhændede den til Emilius B Mikkelsen, af hvem den nuværende ejer har købt.

Gaarden ligger venlig omgiven af den store Have og er væsentlig opført i Bindingsværk. - markerne ligger samlet omkring Gaarden fra hvilken der er en vid udsigt.

 

Det er således en meget stor gård Jørgen Andersen Smed har videregivet til Karen Jensdatter. Hun har levet sit voksne liv her, med mænd og børn. Ole Jacobsen må have været en arbejdsom og dygtig tjenestekarl/bonde siden han har overtaget både gaard og kone. Men Jørgen Smed må have set hans værdi, og sat pris på ham, siden han har fået lov at blive på gården fra før 1801 til han overtager den ved Jørgens død i ca.1816

Som det ses har Ole også overtaget kaldenavnet Smed fra Jørgen Andersen Smed. 

Ft. optegnelser for gården i Godsted

Ft. 1787 Jørgen Andersen enkemand g.1 gang. 42 år og Christen Hansen, Stedsøn 22, national soldat, samt 3 tjenestefolk

Ft. 1801 Jørgen Andersen g.3. g. 56 år, Karen Jensdatter 34 år g.1 gang, og børnene Eric 13 år, Maren 11 år ogJens1 år samt 2 tjen.folk bl.a. Ole Jacobsen 21 år

Ft 1834 Ole Jacobsen 54 år, hans kone Karen på 27 og datteren Karen på1 år, desuden 5 tjenestefolk

Ft.1840 Ole Jacobsen 60 år, hans kone Karen på 33 og børnene Karen på 8 år, og Ane på 3 år, desuden 4 tjenestefolk

Ft 1845 Ole Jacobsen 65 år, hans kone Karen på 38 og børnene Karen på 12 år, Ane på 8 år, Heinrich på 5 år, desuden 3 tjenestefolk

Ft 1850 Ole Jacobsen 70 år, hans kone Karen på 43 og børnene Karen på 17 år, Ane på 13 år, Heinrich på 10 år, desuden 1 tjenestekarl

Ft 1855 Ole Jacobsen 76 år, hans kone Karen på 48 og børnene Karen på 22 år, Ane på 18 år, Heinrich på 15 år, desuden 1 tjenestekarl.

 

 

I Ft 1870 ejer Heinrich Olesen gården. Han er da 29 år og gift med en - KAREN Margrethe Hansen. De har 2 børn, Ane Sophie og Oline. Desuden bor moderen Karen Larsdatter 62 år, som enke der. Hun må være død inden Ft 1880 for der figurerer hun ikke, Det gør Heinrichs hustru Karen heller ikke, så også hun må være død, men der er kommet en søn Hans Peder på 5 år til. 

Det ser ud til at Heinrich ikke gifter sig igen, men er alene med sine 3 børn.

Ft. 1880 Heinrich Olsen Enkemand. Børnene Ane Sophie på 14 år, Oline på 11 år og Hans Peder på 5. Han har 3 unge tjenestefolk

Ft. 1890 Heinrich Olsen Enkemand. Børnene Ane Sophie på 23 år, Oline på 21 år og Hans Peder på 15. Han har 2 unge tjenestefolk

 

Ft 1901 bebos gården af en helt ny familie Schoppers Enke hendes søn og 5 tjenestefolk

Ft 1906 er der igen en ny familie med Christian Bøtticher som husfader. Der er ingen børn, men 4 tjenestefolk.

Ft 1916 har Jens Pommers overtaget gården. Han er gift med - KAREN og har 3 børn og 4 tjenestefolk

Ft.1921 Jens Pommers med hustru og 4 børn, samt 3 tjenestefolk. 

 

 

Det er lidt morsomt, at der i ca.130 år fra 1798 til 1921 har boet ikke mindre end 8 forskellige Karen'er, de 4 som hustruer, 1 som enke og mor, 2 som døtre og 1 tjenestepige.

Billedet øverst på siden viser udsigten fra der hvor Godstedgård har ligget eller ligger endnu. Jeg er usikker på matriklen, men den gamle Godstedgård skulle ligge lige efter jernbanebroen fra Carleby mod Godsted