Maribo Domkirke hvor Niels sørensen blev døbt i 1832

Møns Tugt og forbedringshus som det ser ud i år 2007 og hvor Anders Jørgensen var indlagt som sindsfange fra 1833 til 1859

Møns Tugt og forbedrings hus hvor Anders Jørgensen tilbragte 23 år fra 1833 til 1835 og fra 1838 til sin død i 1859

Møns tugt og forbedringshus hvor Anders Jørgensen var indsat som sindsfange og arbejde som skrædder

Maren Nielsen, der er født i Musse, med sine 4 børn

Engestofte Hospital og fattighus hvor Hans Nielsen og Maren Andersdatter endte deres dage i 1855 og 1874

Engestofte hospital og fattighjem. Her døde Hans Nielsen som 85 årig og Maren Andersdatter som 98½ årig.

Slemminge Kirke hvor Karen Hansdatter er konfirmeret i 1824, da hun boede i Hejrede

Engestofte kirke hvor Karen Hansdatter blev døbt i 1811 og hvor hun blev gift med Søren Madsen i 1832. Karens forældre hans Nielsen og Maren Andersdatter er begge begravet herfra i henholdsvis 1855 og 1874

Døbefonden i Engestofte kirke hvor Karen Hansdatterer blevet døbt fra i 1811.

Dåbsfadet med tilkntning til Karen Hansdatter i 1811

Øster Ulslev Kirke hvorfra Ane Kirstine Andersdatter blev døbt og hendes moder blev begravet den 8.oktober 1832

Øster Ulslev kirke som Ane Kirstine Andersdatter blev døbt i og hendes mor Maren Hansdatter blev begravet fra

Øster Ulslev kirke som er forbundet med Ane Kirstine Andersdatter og hendes mor Maren Hansdatter, idet Ane Kirstine blev døbt her samme dag som hendes mor blev begravet i oktober 1832

Godsted kirke som har tilknytning til Jørgen Smed Andersen og hans familie. Hans børn er døbt i kirken og Anders og Peder Jørgensen er konfirmeret derfra. Jørgen Smeds 3. kone karen Jensdatter, der er mor til Anders og Peder, gifter sig som enke i 1817 i kirken med Ole Jacobsen, og hun begraves herfra da hun i 1831 dør. Anders datter Ane Kirstine bliver konfirmeret i kirken. i 1846

Godsted kirke, se tilhørsforhold på foregående billede

Gadekæret i Carleby. det var der måske ikke dengang Ane Kirstine Andersdatter boede der i perioden 1835 -1848 som plejedatter hos sin farbroder, sognefogden Peder Jørgensen, men det er da pænt.

Egetræet på Egeholm. Under dette træ har Maren Hansdatter nok siddet og tænkt på sin Anders i 1831

Egeholm. Gårdspladsen. Stedet har sidst i 1992 været beboet af et ægtepar der opdrættede ulve, men er nu ganske forfaldent.

Egeholm som forpagter Hans Lund bestyrede for Ålholm slot. Her tjente Maren Hansdatter fra maj 1830 til hun blev gift i 1832.

Udsigt fra gårdspladsen gennem ladeporten på Egeholm til Smålandshavet

Udenfor ladeporten.Vindmølleparken ved Nysted ses tydeligt når man er på stedet

Herritslev Kirke, hvor Anders Jørgensen og Maren Hansdatter blev gift i 1832

Herritslev kirke hvor Anders Jørgensen og Maren Hansdatter blev gift i 1832

Foran dette alter i Herritslev kirke lovede Anders Jørgensen og Maren Hansdatter hinanden evig troskab i 1832, men det blev meget kortvarigt for Maren døde ½ år efter. Anders giftede sig aldrig igen.

Se teksten på forige billede

Dette er udsigten fra vejen hvor Godstedgård har ligget eller stadigvæk er. På Godstedgård levede Jørgen Smed Andersen, som var født ca. 1745, hans 3 hustruer og hele børneflokken. Da Jørgen Smed døde omkring 1817 giftede hans kone Karen Jensdatter sig med tjenestekarlen på gården, Ole Jacobsen. Han førte den videre den ved Karens død, og det blev en af hans sønner der frikøbte gården, som lev i familiens eje til ca. 1900.

Godstedgård. (Se forige billede for tilknytningen) Måske er det gården for præcist hvor gården lå ved jeg ikke. Hvis det er denne er den bygget op igen og altså ikke den gamle gård som blev beboet af mine aner.

Eller måske er det her Godstedgård gemmer sig. de to gårde, den på forrige billede og denne ligge ganske tæt på hinanden.

Godstedgård? Det eneste jeg ved fra de gamle kort er, at matriklen lå lige efter jernbanebroen, fra Øster Ulslev mod Godsted og denne Gård( som er den der også gemmer sig på det forrige billede) ligger tættest på overskæringen.

På vej fra Godstedgård til Godsted kirke. Ad denne vej, har Jørgen Smed Andersen og hans efterkommer gået fra omkring 1750 til ca. 1900 adskillige gange, men dengang var den nok ikke asfalteret

På vej mod Vester Ulslev Kirke

Vester Ulslev kirke

En fantastisk smuk ældre bygning lige overfor Døllefjelde Kirke, som mine aner må have kendt. Måske er det den gamle skole?

Dølefjelde Kirke hvor familien i Langet havde sin gang

Døbefonden i Døllefjelde hvor familien i lange har fået deres børn døbt

Nærbillede af døbefonden i døllefjelde kirke som børnene i langet er blevet døbt i

Altertavlen i Døllefjelde kirke

En meget spændende mindesten på Døllefjelde kirkegård. den har ingen tilknytning til min familie, tror jeg.

Blind vej ud til Langet, den eneste.

Langet står kun på dette skilt

Dette er "Maries Hus" der ligger på vej ud til Langet. Jeg drømmer om, at det må være min Marie Sørensdatters hus, fra ca.1800 ,men det er det næppe. Men mine aner fra Langet må have kendt det, så det smager da lidt af fugl.

MUSSE Kirke som især har tilknytning til Maren Nielsen

Idet hun her er blevet døbt og konfirmeret

ligesom sine 2 søstre, og forældrene Niels og Ane Kirstine er blevet viet her i 1864

opad denne kirkegang gik de

og hørte præstens prædiken fra denne prædike stol

Døbefonden hvor Maren er blevet døbt fra i 1864

Granitdåbsholderen og den meget flotte altertavle i Musse kirke

Desværre er dåbsfadet og kanden af nyere dato og således ikke det der er anvendt ved Maren og hendes søstres dåb

Nærbillede af den meget smukke nyrestaurerede altertavle i musse kirke

Dåbsfadet

Nedad denne gang er tre små piger gået i sorg, da mor blev begravet i 1871 og far i 1876

Bramsløkke ved Musse. Her tjente Marie Sørensdatter i 1798 da hun giftede sig med Mads Larsen. Stedet ejes nu af Hr. skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller

Se forrige billede

Kirkeskibet i Sankt Johannes kirken på Nørrebro, hvor Maren Nielsen og Otto Julius Løfstedt blev gift 5/1 1890

Frederiksberg kirke hvorfra Maren Nielsen og Otto Julius Løfstedts børn blev døbt ,og hvor Maren Nielsen blev begravet fra 14.sep.1929

Maren Nielsen og lille Rosa ca. 1922

Her er Marens mand Otto Julius Løfstedt der forsvandt omkring 1900.